Školení

SOLIDNÍ ZNALOSTI PRO MODERNÍ ERP ŘEŠENÍ V PRAXI

Obchodního úspěchu nelze dosáhnout bez kvalifikovaných pracovníků. Obzvláště při implementaci nových řešení je školení pracovníků a jejich technicko-organizační trénink nezastupitelný.
 
Projektový manažer a školitel fy Berghof zprostředkovávají znalosti a dovednosti ke všem prvkům konkrétního řešení v daném podniku. Sem patří intenzivní příprava a podpora při implementaci stejně jako při doplňování funkčnosti ERP o adaptivní regulační moduly.
 
K nabídce školení patří intenzivní příprava a transfer znalostí:
  • Základní a přehledová školení
  • Produktová školení
  • Rozdílová školení k produktům
  • Systémová školení a instalace vybraných produktů
 Nabízené kurzy představují technický základ pro obsluhu školených produktů.
Comments