ŘEŠENÍ

ZLEPŠENÍ LIKVIDITY, ZKRÁCENÍ DODACÍCH LHŮT A ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI DODÁVEK

Moderní podnikové informační systémy kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) vyžadují inteligentní, automatizovaná a vyzrálá řešení. Berghof automatizuje procesy ve výrobních firmách podél celého řetězce tvorby hodnot ERP. Tento přístup otevírá podnikům inovativní možnosti se průběžně a efektivně přizpůsobovat denním požadavkům trhu.
 
"Právě v ekonomicky nejisté době hledají firmy taková softwarová řešení, která posílí jejich konkurenční výhody při rychlé návratnosti investic" konstatuje Steffen Berghof. "Jsem si jistý, že se i v České republice staneme brzy vyhledávanou adresou, pokud jde o zefektivnění výrobních procesů a zlepšení likvidity ve středně velkých podnicích.
 
Berghof vyvíjí softwarová řešení, s jejichž pomocí mohou podniky rychle a automatizovaně reagovat na změny tržního okolí. Systémem jasně stanovené cíle jsou sledovány a samočinně dosaženy. Důležitou vlastností řešení je skutečnost, že svrchovannost plánování zůstává na stávajícím systému ERP. Toto je zajištěno samočinným průběžným inteligentním přizpůsobováním modelů a parametrů, které jsou zapotřebí pro automatizovanou regulaci komplexních zakázkových sítí.
 
Cílem zde není optimalizace lokálních resp. jednotlivých oblastí, ale průběžná a automatizovaná optimalizace komplexních příp. vzájemně propojených procesů a podniků.
 
Naše moduly adaptivních regulačních mechanismů BERGHOF Adaptive podávají podobné výsledky jako klasické APS systémy - ovšem s tím rozdílem, že v praxi FUNGUJÍ a dávají našim zákazníkům odpověď na otázku, co je potřeba udělat pro to, aby byl termín zakázky dodržen. Ověřeno na desítkách našich klientů - viz reference.