ÚVOD

ERP tuning - optimalizace zdrojů a komplexních podnikových procesů.

Výrobní podniky pracují ve vysoce konkurenčním prostředí. Rostoucí komplexita a globalizace trhů je trvale konfrontuje s novými výzvami.
 
Pro speciální požadavky výrobních podniků jsou k dispozici řešení na bázi nejmodernějších algoritmů převzatých zejména z automatizační techniky a kybernetiky. Tato řešení zajišťují optimální synchronizaci materiálových a výrobních zdrojů. Přitom je synchronizována celá výrobní a dodavatelská síť a jsou optimalizovány procesy ve výrobě.
 
Komponenty k adaptivní regulaci dynamických a komplexních výrobních procesů dosahují - při znatelném snížení zásob - zkrácení průběžných dob, vyšší dodací spolehlivost a přesnější dodržování termínů, což patří mezi rozhodující faktory ke zvýšení konkurenceschopnosti.


SNIŽTE ZÁSOBY

Optimalizujte skladové zásoby! Snižte vázaný kapitál a zvyšte dodací spolehlivost! Využijte automatizované prognózy pro optimalizaci nastavení relevantních plánovacích parametrů a poskytněte kvalifikované výhledy svým dodavatelům. 
Automatizujte rutinní činnosti a osobně se věnujte jen skutečně důležitým věcem.
 Pracujte inteligentněji - ne tvrději.

ZKRAŤTE DODACÍ LHŮTY

http://www.berghof.systems//reseni/adaptive/srm

Zajistěte si výhodu před Vaší konkurencí! 
Dodávejte spolehlivěji a za kratší dobu! 
Využijte automatizované prognózy pro optimalizaci nastavení relevantních plánovacích parametrů a poskytněte kvalifikované výhledy svým dodavatelům. 
Automatizujte rutinní činnosti a osobně se věnujte jen skutečně důležitým věcem.
 Pracujte inteligentněji - ne tvrději.

ZVYŠTE PRŮTOK VE VÝROBĚ

http://www.berghof.systems//reseni/adaptive/dpa

Zvládněte více se stejnými zdroji! Plánujte s daty, která odpovídají realitě! Odstraňte zpoždění ve výrobě, synchronizujte procesy při zpracování zakázky a pracujte s automaticky přidělenými prioritami. Eliminujte přesčasy a zbytečné porady. 
Automatizujte rutinní činnosti a osobně se věnujte jen skutečně důležitým věcem.
 Pracujte inteligentněji - ne tvrději.