REFERENCE

VÍCE NEŽ 20 LET ZKUŠENOSTÍ SE SYSTÉMY KATEGORIE ERP

Individuální přístup spolu se snahou hledat při zpracování zakázek vždy nejdříve ekonomické přínosy pro zákazníka vedl podstatným způsobem k tomu, že se firma Berghof může opřít o nadprůměrnou spokojenost zákazníků.
 
Díky vyzrálé funkčnosti implementovaných řešení a komplexnímu know-how podnikových procesů ve výrobních firmách realizovali pracovníci fy Berghof řadu úspěšných projektů. Rovněž je třeba zdůraznit spolupráci s PSI Berlin, významným dodavatelem ERP řešení, která jako první zahrnula naše adaptivní regulační moduly do svého ERP standardu.
 
K zákazníkům firmy Berghof patří více než 100 úspěšných výrobních podniků s nejrůznější organizací a velikostí.


Achslagerwerk Staßfurt GmbH – kolejová vozidla, technologická zařízení

Nasazením SRM-PRO byla výrazně zvýšena dostupnost materiálu s dlouhou dodací lhůtou, CTP podstatně zjednodušilo a urychlilo výpočet termínu dodávky. Integrovaná simulace počítá a včas eliminuje potencionální chybějící položky. Dynamická synchronizace procesů zvyšuje transparentnost na novou úroveň, zejména při synchronizaci zakázek s anonymní výrobou komponent na sklad.


 http://www.aws-tec.de/metal_machining/

AGA Zerspanungsstechnik Gera GmbH – sériová výroba soustružených a frézovaných dílů


Za pouhých 5 měsíců firma implementovala a uvedla do provozu systém PSIpenta s podporou všech relevantních procesů včetně napojení EDI na firmy ZF-Sachs a Ixetic. Dynamická synchronizace procesů (DSP) zajišťuje automatizovanou a reálnou dispozici od všech materiálových položek. Přitom je přes celý řetězec od nákupu  až po expedici povinně vedeno číslo šarže. Archivaci a řízení všech relevantních dokladů zajišťuje správa dokumentů. Optimalizaci výroby doplňuje řízení kapacit a plánování pořadí operací na pracovišti.http://www.aga-zt.de/


Fibro GmbH – normalizované díly, kruhové stoly


Implementace PSIpenta adaptive přinesla firmě FIBRO zvýšení likvidity ve výši 1,5 násobku měsíčního obratu. Stejně významné je spojení 3 podniků skupiny FIBRO s různým charakterem výroby a různými požadavky na logistiku (technologická zařízení - zakázková kusová výroba, průmyslová automatizace - zakázková výroba s problematikou variant, normálie - sériová výroba), přičemž regulace veškerých zakázkových sítí a zásob probíhá v jednom centrálním systému.http://www.fibro.de
 
GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG – ventily a měřící technika

Využití PSIpenta adaptive k drastické redukci dodacích lhůt a zásob, nasazení SRM a komponent CTP multi site.


 
http://www.gemu-group.com

 
Hosokawa Alpine GmbH – technologická zařízení: mlýny, zařízení na výrobu fólií

Implementace modulů AMC za pouhé 3,5 měs., přičemž bylo dosaženo podstatné zlepšení dodací spolehlivosti a zvýšení transparentnosti ve výrobě.


http://www.hosokawa-alpine.com

KARDEX Bellheimer Metallwerk GmbH – skladovací systémy

Dosažení 100% dodací spolehlivosti s implementací PSIpenta adaptive. Regulace zpožděných zakázek u operací s krátkými technologickými dobami a při vysoké komplexnosti zakázkových sítí. Přímé napojení PSIpenta adaptive na specifický sběr provozních dat z výroby pro dosažení nejnáročnějších požadavků na výkon systému. Harmonizace a podstatné zvýšení produktivity montáže implementací nového přístupu při plánování - plánování montážních kapacit ve slotech.


 
http://www.bellheim-kx.de


Krah GmbH – sportovní a horolezecké potřeby

Nasazení automatizované prognózy a regulace zásob SRM-PRO spolu s podnikovým IS na platformě Microsoft SQL server, týdenní a měsíční plánování. Optimalizace spolupráce mezi zákazníky a dodavateli, podstatné zlepšení spolehlivosti dodávek nejen v rámci firmy ale také u dodavatelů díky kvalitním prognózám, optimalizace zásob.


 
http://www.petzl.de/

 
Kusch & Co GmbH – sedací nábytek, vybavení objektů

Využití PSIpenta Adaptive (SRM, CTP), zvýšení dodací spolehlivosti a minimalizace chybějících položek.


 
http://www.kusch.com/

 
LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH – měřící technika (tlak, teplota)

Implementace SRM-PRO => zvýšení dostupnosti produktů + snížení skladových zásob. Dynamická synchronizace procesů umožnila podstatné zvýšení transparentnosti ve výrobě při současném zlepšení dodací spolehlivosti.


 
http://www.labom.com/


LEAX Brinkmann GmbH – soustruhy, ozubená kola, převodovky

Nasazení systému PSIpenta a plně integrovaného APS řešení DPA (Dynamic Production Adjustment) pro efektivní zpracování a synchronizaci zakázkové výroby a předvýroby komponent na sklad.


 
http://www.leax-brinkmann.de

 
MIKROMAT GmbH – přesné strojírenství, obráběcí stroje

Integrace PSIpenta s komponenty VARIAL - finanční účetnictví, nákladové účetnictví, personalistika, majetek. Díky krátké době potřebné k migraci a snadnému zaškolení mohl být systém uveden do provozu rychle a bez zbytečných průtahů. Podstatná úspora času při pořizování dat a zakázek díky optimalizovanému uživatelskému rozhraní.


 
http://www.mikromat.net

 
MTM Power Messtechnik Mellenbach GmbH – měřící technika

Nasazení modulů SRM-PRO a CTP => extrémní zvýšení dodací spolehlivosti při současné optimalizaci zásob na bodech rozpojení vazby na zakázku a zkrácení dodacích lhůt. Integrovaná plně automatická Dynamická Synchronizace Procesů vč. Regulace Zpožděných Zakázek rozpozná vzniklé problémy na úzkém místě, které eliminuje průběžnou optimalizací pořadí operací na úzkém místě a jeho plynulým zásobováním s ohledem na automaticky přiřazenou prioritu.


 
http://mtm-power.com

 
Profiroll Technologies GmbH – strojírenství, výroba nástrojů

Optimalizace procesů při výrobě nástrojů díky nasazení PSIpenta Adaptive. CTP počítá reálné termíny již ve fázi založení zakázky v prodeji. Integrovaná plně automatická Dynamická Synchronizace Procesů vč. Regulace Zpožděných Zakázek počítá mj. optimální pořadí operací na úzkých místech a přispívá k jejich plynulému zásobování, zvýšení dodací spolehlivosti a spokojenosti zákazníků.http://www.profiroll.de

 
Variomatic Werkzeugmaschinen GmbH - obráběcí stroje

Migrace systému PSIpenta 4.0 na verzi PSIpenta.com 7 a optimalizace při využívání nových funkcí. Zjednodušení a zefektivnění obsluhy systému, uživatelé se mohou jednodušeji orientovat v systému snadných používáním lokálních nabídek, hromadných operací a individuálních tlačítek/ikon - vše bez úprav zdrojových kódů systému. Dále byla podstatně zlepšena podpora analýzy chybějících položek.http://www.variomatic.de

 
Voith Turbo BHS Getriebe GmbH - vysokorychlostní převodovky

Optimalizace všech základních podnikových procesů v rámci celé firmy přispělo k lepšímu dodržování termínů na všech úrovních plánování. Eliminace zpožděných zakázek s využitím modulů PSIpenta Adaptive a vývoj adaptivního hrubého plánování. Variabilní zakázkové sítě pro výpočet termínů ve všech fázích plánování (hrubé/podrobné plánování) v rámci jednoho systému. Nasazení systému ukazatelů ke zlepšení dodací spolehlivosti. Plánování montáže - zavedení výrobního taktu a plánování ve slotech v zakázkové kusové výrobě jako základ pro eliminaci úzkých míst ve výrobě. Aplikace a integrace přístupů JIS a JIT (Just-In-Sequence / Just-In-Time) v zakázkové kusové výrobě s charakterem projektu.http://www.bhs-getriebe.de


WERKÖ GmbH - přesné nástroje

Implementace a customizing systému PSIpenta v podniku se sériovou a hromadnou výrobou při výrobě nástrojů. Reálné termíny dodávek počítá CTP. AMC/SRM průběžně reguluje nastavení ERP pro kvalitní plánování a optimalizaci zásob.


 

http://www.werkoe.de